Maalämpö

MAALÄMPÖ

Kuinka toimia maalämpöön siirryttäessä?

Etsi alueeltasi luotettava paikallinen toimija, jonka kanssa suoritat
kohteen katselmuksen ja selvität laitteen tarvittavan tehon.
Kun kohteen tehotarve on selvillä, tehdään lämpökaivon mitoitus. Laitteen
teho ja kaivon syvyys kulkevat aina käsi kädessä. Saneerauskohteessa mitoitusperusteena käytetään edellisen lämmitysjärjestelmän kulutuslukemia. Samalla kartoitetaan kohteen sähköteho, keskuksen tilat sekä mahdollisten muutostöiden tarve.

Kohdekatselmuksen jälkeen tilaajalle lasketaan tarjous mitoitustietojen pohjalta.
Saneerauskohteissa, joissa on patteri- tai ilmalämmitys, suositellaan aina
käyttäväksi puskurivaraajaa. Järjestelmään lisätään tällöin lämpöjohtopumppu, joka nostaa hieman kokonaiskustannusta, mutta takaa järjestelmän parhaan toimivuuden. Tilaajan ja urakoitsijan välisessä neuvottelussa sovitaan kauppahinta sekä toimitusaikataulu.

Urakoitsija tilaa kohteeseen lämpökaivon porauksen ja hoitaa lupamenettelyn
kyseisen kaupungin rakennusviraston kanssa. Porausluvan lupamaksusta
vastaa aina tilaaja eli tontin omistaja. Porausluvan käsittelyaika on noin kaksi viikkoa, jota seuraa kahden viikon valitusaika. Yleensä poraus päästään aloittamaan noin kuukauden kuluttua luvan hakemisesta.

Luvan saatua lainvoimaisuuden, päästään aikatauluttamaan ja toteuttamaan kohteen kaivonporaus. Katselmuksissa tulisi huomioida poravaunun reitti kaivon paikalle. Poravaunu tarvitsee tilaa pienen pakettiauton verran. Porauspäivänä käytössä tulisi olla lisäksi sähköä ja vettä. Porauksesta syntyvä pöly johdetaan pölykonttiin, joka kuljetetaan pois kohteesta. Porauspölyä ei kannata jättää tontille, koska maa-aines on käyttökelvotonta.

Kaivonporauksen jälkeen toteutetaan vaakaputkitus kaivolta lämmönjakohuoneeseen. Työ tehdään yleensä vaakaputkittajan pienoiskaivurilla. Putkituksen jälkeen piha palautetaan kaivuualueiden osalta alkuperäiseen kuntoon. Jos kohteessa on pihakivetyksiä tai muita rakenteita, joita joudutaan siirtämään putkitustöiden vuoksi, takaisinasennustöiden vastuista kannattaa sopia ennakkoon. Tämän jälkeen kaivoon liittyvät työt on valmiita. Kaivonporaukseen ja vaakaputkitukseen kuluva työaika on yleensä kaksi päivää.

Lämpöpumpun asennus aloitetaan vanhan järjestelmän purkamisella.
Purkutöiden jälkeen tehdään siivous ja tuodaan uusi kone asennuspaikalle.

Vanhan laitteen purku ja uuden asennus kestää kohteen mukaan 1-2 päivää ja lämpökatko noin yhden päivän. Kylmäkäyttövesi on mahdollista pitää päällä pieniä vesikatkoja lukuun ottamatta (WC toimii ja hanasta tulee kylmää vettä). Poraus, putkitus, purku ja asennus voidaan aikatauluttaa samanaikaiseksi, mutta yleensä tapana on tehdä ensin kaivo valmiiksi, minkä jälkeen aikataulutetaan muut asennustyöt.

Kytketään laite keruupiirin (kaivo), suoritetaan täyttö sekä ilmaus myös lämmitysjärjestelmä.

Sähkömies toteuttaa järjestelmään vaadittavat kytkennät, sähkönsyötöt, pienjohdotukset, anturoinnit, tarvittavat mittaukset ja laatii mittauspöytäkirjat.

Urakoitsija suorittaa järjestelmän käyttöönoton ja säätää laitteen kohteen tarpeiden mukaisesti.

Jos tilaaja käyttää urakoitsijana Tuusulan LVI-palvelua, tilaajan hoidettavaksi jää ainoastaan lupamaksu ja kohteeseen pääsyn järjestäminen. Me hoidamme kaiken muun puolestasi. Pääset nauttimaan edullisesta energiasta ja tekemään oman osuutesi ympäristötalkoista.

    Ota yhteyttä